Traduccions

helloquence-51716Kennedy & Co. ofereix traduccions del català o del l’espanyol a l’anglès.

Traduïm:

  • Textos tècnics.
  • Textos per a webs.
  • Publicitat.
  • Textos sobre economia.
  • Manuals.

Tots els nostres traductors són parlants natius de l’anglès amb un nivell alt d’espanyol i català.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per mes consultas.

 PREUS:   0,05€ per paraula

top